Contributions by Stasov, V. V. (Vladimir Vasilʹevich), 1824-1906